Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Fødsel - Navngivning - Dåb

Fødsel og faderskab/medmoderskab

Jordemoderen anmelder fødslen digitalt til kirkekontoret i moderens bopælssogn. Hvis fødslen foregår uden jordemoder, skal forældrene anmelde fødslen til kirkekontoret senest 14 dage efter fødslen. Anmeldelsen sker digitalt på www.borger.dk.

Er forældrene ikke gift, skal forældrene på www.borger.dk indsende en omsorgs- og ansvarserklæring (medfører fælles forældremyndighed) senest 28 dage efter barnets fødsel.

Anmeldes faderskabet senere end 28 dage efter barnets fødsel, videresendes sagen til behandling i Familieretshuset.

Alle børn skal navngives, inden de fylder 6 måneder. Dette kan enten ske ved dåb eller ved navngivning.

Navngivning

Navngivning sker ved brug af Nem-ID på www.borger.dk. Begge forældre skal signere anmeldelse med Nem-ID.

Dåb

Forældrene aftaler dåb med kirkekontoret. Forældrene skal i god tid inden dåben oplyse navn og adresse på 2 til 5 faddere og hvem der bærer barnet til dåben.

Forud for dåben har forældrene en samtale med den præst, der skal døbe barnet. Præsten kontakter forældre for aftale. 

Man kan også blive døbt som større barn eller voksen.