Menighedsrådsmøderne holdes i Ellidshøj Sognegård.

 

Møderne holdes 3. tirsdag i hver måned kl. 19.00 - dog ingen møder i juni, juli og december.

For dagsordner og referater: Se under dagsordner og referater.