Menighedsrådsmøderne holdes i Ellidshøj Sognegård.

 

I øjeblikket er Ellidshøj Sognegård lukket pga. til og om - bygning. 

Menighedsrådsmøderne holdes, i lukningsperioden, på Ellidshøjvej 25.

 

Møderne holdes 3. tirsdag 3. tirsdag i hver måned kl. 19.00 - dog ingen møder i juni, juli og december.

For dagsordner og referater: Se under dagsordner og referater.